Věděli jste o stříbru, že...

31.12.2011 01:04

-         stříbro ve vodním prostředí neustále uvolňuje ionty, takže koloidní stříbro vždy ionty obsahuje bez ohledu na procesu výroby?
-         takže tvrzení některých výrobců že jejich „pravé koloidní stříbro“ neobsahuje žádné ionty, nemůže být pravdou?
-         že bez iontů nemůže být žádného účinku, protože právě ionty způsobují např. díky reakci s cytochromy přerušení dýchacího řetezce bakterií a plísní?
-         že jsou již tisíce způsobů použití v medicíně a technice, které všechny staví na účincích iontů stříbra?
-         že nebezpečnost iontů stříbra je dodnes pouhou hypotésou?
-         že spojení iontů stříbra v organizmu na chlorid, či dusičnan stříbrný dodnes nebylo možné prokázat?
-         že chlor raguje silněji se stříbrem až od 800C?
-         že stříbro jako drahý kov je odolný vůči kyselině solné?
-         že za posledních více než 10 let používání nebyl zdokumentován žádný případ vedlejších účinků?
-         že hotový produkt vypadající jako šedočerná „omáčka“ často obsahuje pouze  vysokokncentrovaný stříbrný prach, který je rozmíchán ve vodě?
-         že stříbro jako Argentum Colloidale jako základ pro výrobu homeopatik je pouze na recept?
-         že stříbrný prášek může obsahovat až 30% kaseinu jako ochranu proti korozi?
-         že právě tento mix nemá téměř žádný účinnek a musí být nabízen ve vysokých koncentracích min. 500ppm!!! ?
-         že kasein je mléčnou bílkovinou a v koloidním stříbru nemá co pohledávat, protože může věst k nežádoucím spojením?
-         že optimální podíl iontů je závislý mimo jiné na délce elktrolýzy a napětí?
-         že TDS měřící přístroj  (vodivost) může měřit pouze uvolněné částečky stříbra, tedy pouze ionty (i když jeho výstupem je hodnota v ppm?)
-         že spol. Jenkner Elektronik je rokem 1997 se značkou „Colloidal Silver Generator“ a „ionic-pulser“ prvním výrobcem generátorů stříbra v německy mluvících zemích?
-         že autoři známých knih své rozsáhlé zkušenosti získali pomocí přístrojů firmy Jenkner Elektronik (dnes Medionic GmbH)?
-         že zbarvení  koloidního stříbra se může pohybovat v rozsahu od bezbarvého přes nazlátlé a po hnědé, ale barva že není žádným měřítkem kvality?
-         že podíl iontů v disperzi stříbra není garancí pevné velikosti, ale dokonce může vykazovat i větší výkyvy během krátké doby?
-         že koloidní stříbro je disperzí a ne suspenzí a už vůbec ne roztokem?

Zpět