Antibiotické účinky koloidního stříbra

31.12.2011 00:55

Smrt udušením pro původce nemocí

Ptáme se často, jak takový jednoduchý princip jako koloidní stříbro tímto způsobem může univerzálně působit. Začněme však nejprve u důkazu účinku, před tím než se budeme věnovat mechanizmu účinku.

Antibiotická aktivita stříbra se dá vědecky velmi jednoduše prokázat. Položíme proužek stříbra do petriho misky (testovací miska) a naplníme jej vzorkem který obsahuje testovací zárodky (bakterie nebo spóry). Po určité době všude kde se zárodky nacházely bují velké kolonie původců nemocí. Pouze v místech kde se nacházelo stříbro je růst zastaven. Vznikají tzv. dvorce s překážkami. Tato metoda je například používána i při testování antibiotik. Jiná možnost spočívá v tom, že vezmeme jednu misku s kulturou s koloidním stříbrem a jednu misku bez něho.

Proč, ale koloidní stříbro ničí mikroorganizmy?

Přesný mechanizmus působení koloidního stříbra nebyl ještě dostatečně objasněn. V každém případě však víme, že stříbro například silně reaguje s některými síru obsahujícími strukturami (např. skupiny SH) v buňkách bakterií. Tímto jsou zničeny buněčné struktury, stejně jako narušena funkce enzymů. Enzymy se účastní na nespočtu mechanizmů v buňkách, bez nich není možný život. Pokud je funkce enzymů omezena nebo zničena, jsou tím postiženy životně důležité postupy původců nemocí a ti poté umírají.

Všeobecně se má zato, že koloidní stříbro ničí enzymy, které jsou u jednobuněčných mikroorganizmů jako jsou bakterie a plísně zodpovědné za zásobování kyslíkem. Dýchací řetězec mikroorganizmů je tím přerušen a původci během několika minut odumírají.

Rovněž nukleové kyseliny bakterií, které jsou důležitými stavebními kameny jejich dědičné informace (DNA), jsou stříbrem postiženy. Má se zato, že tato interakce je minimálně spoluodpovědná za antibakteriální účinek stříbra.

Ale rovněž i na mnoho ostatních buněčných částí bakterií se může stříbro navázat a tím ovlivňovat jejich funkce. Schopnost koloidního stříbra, vázat se silně s jinými substancemi se dá krom jiného vysvětlit i jeho elektrickým nábojem.

 

 

Zpět