Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém obchodě provozovaném na doméně prirodni-lek.cz (dále jen Internetový obchod). Podmínky upravují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Radovan Bečák, místem podnikání v Týne nad Bečvou, PSČ 751 31, Mlýnská 51, IČ 66705886, není plátcem DPH (dále jen Prodávající), a kupujícího (zákazník, spotřebitel - dále jen Kupující).

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

Objednávka

1. Objednávky - Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím Internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. O úspěšnosti potvrzení objednávky Prodávajícím je Kupující informován na stránce s potvrzením objednávky. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.

2. Přijetí obchodních podmínek - Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny.

3. Změny či zrušení ze strany Kupujícího - Kupující má právo objednávku zrušit či změnit, je-li v objednávkovém systému ve stavu "Nová objednávka", a to formou e-mailu či telefonicky. V případě, že je ve stavu "Připraveno k odeslání", je zrušení možné pouze telefonicky, jelikož se předpokládá brzké předání zásilky přepravci - v tomto případě však Prodávající nemůže zaručit splnění požadavku (zásilka již může být předána přepravci, pouze ještě není aktualizován stav objednávky). Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

Dodání zboží

1. Místo určení - Zboží je zasíláno do České republiky. Dodání do jiných zemí je nutné předem domluvit s Prodávajícím.

2. Způsob doručení - Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti České pošty (dále jen Přepravní spol.) V případě zájmu je možné domluvit jiný způsob zaslání či osobní vyzvednutí zboží (v případě osobního vyzvednutí zboží je potřeba, aby se Kupující domluvil s Prodávajícím na termínu vyzvednutí zboží).

3. Doba vyřízení - Objednané zboží je expedováno do čtyř dnů po objednání. V případě, že by mělo být zboží expedováno déle než čtyři pracovní dny od objednání, bude Kupující vyrozumněn o předpokládaném termínu dodání.

4. Způsoby úhrady - Objednané zboží je možné uhradit bankovním převodem či dobírkou ( + 29,- Kč) nebo při osobním odběru na předem domluveném místě hotově. Způsob úhrady je možné zvolit před potvrzením objednávky.

Ceny za přepravu - zaslání do ČR

1. Česká pošta - Balík Do ruky (+ 87,00 Kč)
2. Česká pošta - Balík Na poštu ( + 77,00 Kč)
3. PPL - normální balík (+ 89,00 Kč)
4. PPL - soukromá adresa (+ 99,00 Kč)
5. Poštovné zdarma - při objednávce nad 3.000,- Kč vč. DPH je přepravné zdarma

Veškeré ceny jsou uvedeny vč. 20% DPH.

Odstoupení od smlouvy

1. Možnost vrácení - Kupující - Spotřebitel má právo zboží Prodávajícímu vrátit podle §53, odst. 7 Občanského zákoníku i bez udání důvodu. Toto právo má Kupující - Spotřebitel ve lhůtě 14 dnů od obdržení (převzetí) zboží. Kupující - Spotřebitel má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží. Kupující - spotřebitel musí Prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od Prodávajícího získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu.

2. Místo vrácení - V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14denní lhůty je Kupující - Spotřebitel povinen vrátít Prodávajícímu zboží na tuto doručovací adresu: Radovan Bečák, Jaroslava Misky 6, 700 30 Ostrava.

3. Vrácení peněz - Peníze za zboží vrácené dle §53, odst. 7 Občanského zákoníku budou Kupujícímu - Spotřebiteli zaslány převodem na jeho bankovní účet či šekovou poukázkou na adresu, a to nejpozději do 30 dnů od fyzického obdržení zboží Prodávajícím. Náklady na přepravu v případě vrácení zboží hradí Kupující - Spotřebitel, a to včetně skutečných nákladů, které Prodávající vynaložil na expedici zásilky, a které mu vznikly s odstoupením od smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Internetovém obchodě Prodávajícího v den odeslání objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci. Změnu Obchodních podmínek oznámí návštěvníkům Internetového obchodu prostřednictvím zprávy na titulní straně.

Ochrana osobních údajů

Informace v tomto internetovém obchodě o Kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího užívá Prodávající výhradně pro vnitřní potřebu své obchodní firmy a nejsou a nebudou posyktnuty žádnému třetímu subjektu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu Kupujícího nakládá Prodávající s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští Zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Pracovní doba klientského servisu:

Po-Pá 8.00-20.00 hod.